Start Samen op zoek

Samen op zoek.
Start van het nieuwe seizoen met 3 groepen. 

Eind september maakten de SOZ groepen een gezamenlijk start in de Ark. 

Omdat het jaarthema van de PKN dit jaar ‘Aan tafel’ is, zijn we begonnen met een maaltijd in buffetvorm. Nadat eenieder vertelde wat hij of zij had gemaakt hebben we genoten van elkaars gerechten. Helaas was niet iedereen in de gelegenheid hieraan mee te doen, dus sloot een deel van de ‘zoekers’ om 20.00 uur aan.  Ton hield een inleiding waarna ik een korte terugkoppeling gaf van de vragenlijst van de slotavond in juni. Hierna werd ieder in de gelegenheid gesteld iets te vertellen a.d.h.v. een meegebracht voorwerp. Mooi om te ervaren dat er verhalen werden gedeeld die ontroerende, verraste of bv. een hobby of vrijwilligerswerk lieten zien. Het was in een fijne open sfeer waarin we elkaar konden bevragen. In totaal zijn we dit seizoen met 27 deelnemers.  

We zijn blij dat Edith v. Grondelle en Marjolein de Wit zich willen gaan inzetten voor een 3e groep. Zij vertelden dat ze dit willen gaan doen door het bespreken van de Podcast “Dit is de Bijbel” uit de “Eerst dit” app. Nav. de aanmeldingen voor deze groep zal er naar de nieuwe samenstelling van alle groepen worden gekeken; dit in overleg met de deelnemers. Inmiddels hebben verschillende ‘zoekers’ zich aangemeld voor de  groep van Edith en Marjolein zodat we dit seizoen met 3 groepen verder gaan.  

Ton sloot de avond af met het luisteren naar een lied en gebed

Ondertussen hebben de eerste bijeenkomsten plaats gevonden. 

We zijn hoopvol dat we het dit seizoen niet hoeven te onderbreken en dat er weer veel mooie avonden zullen volgen. 

Hartelijke groet,
Hilde, Ton, Edith, Marjolien en Tineke