Deel het Pinkstervuur

Het is bijna Pinksteren. De Geest zet in vuur en vlam, bezielt, houdt gaande, brengt in beweging en zet aan tot dingen waarvan je niet wist dat die mogelijk waren. God is dichterbij dan ooit.

Laten we het Pinkstervuur met elkaar delen. Dat kan zo: print de vlammen uit die u via de knop onderaan de pagina vindt, of als bijlage bij de nieuwsbrief, of op de middenpagina van de Arkade (dan moet u ze nog wel even inkleuren). Knip ze uit en schrijf er een woord of korte tekst op, als wens voor iemand anders. U mag uw eigen naam als afzender eronder zetten, maar dat hoeft niet. Stop de vlam – of de vlammen, u mag er net zoveel maken als u wilt – met uw wens erop geschreven, in de brievenbus van de kerk.
We hangen de vlammen op in de kerk voor de Pinksterdienst en na afloop kunnen mensen die in de kerk zijn ‘het vuur’ meenemen en langsbrengen bij anderen. Ook contactpersonen zijn beschikbaar om vlammen te verspreiden. Als Pinkstergroet naar elkaar, om het vuurtje brandende te houden en om elkaar inspiratie, moed en hoop toe te wensen. U begrijpt dat hoe meer vlammen we krijgen, hoe meer we kunnen verspreiden bij veel mensen.

We hopen samen in vuur en vlam te raken!

Ds. Murielle van Diepen