Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Diaconie

helping-hand

Dromen, denken, doen!
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak (de doelstelling) van de diaconie. Met dit gegeven zijn we veel bezig. Hoe kunnen we – nadenkend over de wereld en onszelf – ontdekken wat we nog te doen hebben?

Het college van diakenen bestaat uit vijf personen:
– Truus Bakker, voorzitter
– Tim van Eekelen, secretaris
– Sander Kwakernaak, penningmeester
– Tineke Kwakernaak
– Tineke Lavies

Collectes
Tijdens diensten wordt er gecollecteerd, de doelen worden geselecteerd door de diaconie. Daarnaast vragen we alle leden voor een diaconale en missionaire bijdrage en ontvangen we giften.

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. De Ark Reeuwijk onder vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50                       25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00                       20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00                       25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00                       20 bonnen van € 2,50

Zodra het geld binnen is, worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften


Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk.

Indien u een speciaal doel heeft voor uw gift verzoeken we u vriendelijk dit duidelijk te vermelden. Bijvoorbeeld de omschrijving van een specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Jaardoel 2017 – 2018: School van Onze Dromen (Oekraïne)

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.

Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

Lokaal noodfonds
Om hulp te bieden aan inwoners uit Reeuwijk is er een lokaal noodfonds opgericht. Indien instanties en de gemeente geen hulp bieden, kan hier een beroep op worden gedaan. Bij werkeloosheid, leven op bijstandsniveau of anders.

Goede doelen
Veel gemeenteleden hebben banden met projecten in het binnen- of buitenland die we ondersteunen. Verder worden collectedoelen geselecteerd uit de vele aanvragen die binnenkomen. Een deel van de opbrengsten gaat naar Kerk in Actie, en daar gaan ook de opbrengsten van het missionair en diaconaal aandeel naar toe.

sharing_breadVoedselbank
Iedere zaterdagmiddag delen we voedsel, overgebleven van lokale supermarkten, uit aan een groeiend aantal inwoners uit Reeuwijk die ingeschreven staan bij de Voedselbank Gouda. Deze activiteit organiseren we samen met leden van de Rooms Katholieke parochie. In de weken voor Pasen is er een inzameling van voedselpakketten bij de deuren van de supermarkten, en, aan het einde van het jaar van kerst(voedsel)pakketten, beide voor de Voedselbank in Gouda.

Andere taken
De diakenen verzorgen het Avondmaal. In de tijd voor kerst krijgen de ouderen van de gemeente een attentie. Verder zijn we onderdeel van de WMO–raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, ons contactpersoon hiervoor is Gré Sprong. Al deze activiteiten doen we met enthousiasme en aandacht. Dankzij de hulp van velen in de gemeente wordt dit gerealiseerd.

 

Laatste nieuws voor Diaconie