Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Diaconie

helping-hand

Dromen, denken, doen!
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak (de doelstelling) van de diaconie. Met dit gegeven zijn we veel bezig. Hoe kunnen we – nadenkend over de wereld en onszelf – ontdekken wat we nog te doen hebben?

Het college van diakenen bestaat uit 5 personen:
– Truus Bakker, voorzitter
– Ruben Donselaar, penningmeester
– Tim van Eekelen, secretaris
– Tineke Kwakernaak
– Tineke Lavies

Collectes
Tijdens diensten wordt er gecollecteerd, de doelen worden geselecteerd door de diaconie. Daarnaast vragen we alle leden voor een diaconale en missionaire bijdrage en ontvangen we giften.

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk onder vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50                       25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00                       20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00                       25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00                       20 bonnen van € 2,50

Zodra het geld binnen is, worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften


Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk.

Indien u een speciaal doel heeft voor uw gift verzoeken we u vriendelijk dit duidelijk te vermelden. Bijvoorbeeld de omschrijving van een specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Jaardoel 2016 – 2017: Non Food Bank
De Non-foodbank Gouda en Omstreken doet haar uiterste best om een ‘thuisgevoel’ te creëren voor wie daar om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen of onvoldoende financiële middelen voor heeft.
De Kledingbank en Meubelbank vormen samen de stichting Non-foodbank Gouda en Omstreken. Zij heeft als doel is het inzamelen en verstrekken van – in goede staat verkerende – roerende goederen uit het huishouden, zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels.

14_org

Lokaal noodfonds
Om hulp te bieden aan inwoners uit Reeuwijk is er een lokaal noodfonds opgericht. Indien instanties en de gemeente geen hulp bieden, kan hier een beroep op worden gedaan. Bij werkeloosheid, leven op bijstandsniveau of anders.

Goede doelen
Veel gemeenteleden hebben banden met projecten in het binnen- of buitenland die we ondersteunen. Verder worden collectedoelen geselecteerd uit de vele aanvragen die binnenkomen. Een deel van de opbrengsten gaat naar Kerk in Actie, en daar gaan ook de opbrengsten van het missionair en diaconaal aandeel naar toe.

sharing_breadVoedselbank
Iedere zaterdagmiddag delen we voedsel, overgebleven van lokale supermarkten, uit aan een groeiend aantal inwoners uit Reeuwijk die ingeschreven staan bij de Voedselbank Gouda. Deze activiteit organiseren we samen met leden van de Rooms Katholieke parochie. In de weken voor Pasen is er een inzameling van voedselpakketten bij de deuren van de supermarkten, en, aan het einde van het jaar van kerst(voedsel)pakketten, beide voor de Voedselbank in Gouda.

Andere taken
De diakenen verzorgen het Avondmaal. In de tijd voor kerst krijgen de ouderen van de gemeente een attentie. Verder zijn we onderdeel van de WMO–raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, ons contactpersoon hiervoor is Gré Sprong. Al deze activiteiten doen we met enthousiasme en aandacht. Dankzij de hulp van velen in de gemeente wordt dit gerealiseerd.

 

Laatste nieuws voor Diaconie