Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Rekeningnummers

geld

Kerkrentmeesters

Giften voor onze kerk en de vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL29INGB0000594205  van PG de Ark te Reeuwijk.

Diaconie

Een gift voor de diaconie kunt u overmaken naar bankrekeningnummer :

  • NL 61 RABO 0354 9036 24

Indien u een speciaal doel heeft voor uw gift verzoeken we u vriendelijk dit duidelijk te vermelden.