Archief
ANBI
Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Zondag 30 december – Zondag na kerst

Lucas 2: 25-40

Simeon en Hanna
Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats.
Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en
Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de
Messias die komen zou.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.