Archief
ANBI
Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Zondag 16 juni – Drieëenheid/Trinitatis

Johannes 3: 1-16

Opnieuw gebeuren
Een Farizeeër, Nikodemus komt ’s nachts voor een gesprek met Jezus. Niet om Jezus een volgende strikvraag voor te leggen, maar om oprecht te leren. Maar, o, wat een moeilijke boodschap krijgt hij te horen: je moet opnieuw geboren worden.

Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.