Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Jaarthema

Jaarthema: De tien geboden
– Oude woorden opnieuw richting geven? –

De komende twee jaar gaan we met dit thema onderweg. In vieringen, bij het leerhuis, in onze groepen en is het ook het thema bij de lezingen van Zinspelen. De tien geboden zijn enerzijds een erfenis waarvan wij vermoeden dat zij ook in onze dagen van belang is, anderzijds zeggen sommigen is er geen testament overgeleverd zodat wij weten hoe wij die erfenis moeten verstaan. Het zijn immers hele oude woorden. Dat betekent dat wij de komende jaren samen gaan zoeken naar hoe die oude woorden van de tien geboden ook in onze dagen richting zouden kunnen geven.

Het komend seizoen staan de eerste vijf geboden centraal en is het jaar ook in vijf perioden verdeeld. Iedere periode begint met een bijzondere viering die het gebod centraal stelt. En daarna volgt er een lezing van Zinspelen. Zie: Zinspelen

Het jaarthema werkt verbindend tussen de verschillende groepen en geeft een mooie invalshoek aan vieringen, lezingen en vaak ook heel concrete initiatieven.

ds David van Veen

14370382_1088144367968540_3226553450245414046_n