Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Diaconie

helping-hand

Dromen, denken, doen!

Goed doen aan mensen die hulp nodig hebben (barmhartigheid) en opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving (gerechtigheid). De diaconie wil zich ook inzetten voor een leefbare en duurzame aarde (rentmeesterschap).

Het college van diakenen bestaat uit vijf personen:
– Truus Bakker, voorzitter
– Tim van Eekelen, secretaris
– Sander Kwakernaak, penningmeester
– Tineke Kwakernaak
– Tineke Lavies

Collectes

Tijdens diensten wordt er gecollecteerd; de doelen worden geselecteerd door de diaconie. Daarnaast vragen de diaconie alle leden voor een vaste vrijwillige bijdrage en ontvangen we giften.

De diaconie heeft elk jaar een jaardoel. Het ene jaar een project in het buitenland, het andere jaar een project in het binnenland. Lees hieronder meer over ons huidige jaardoel.

Veel gemeenteleden hebben banden met een project; veelal in het buitenland. Die steunen we met twee collectes per jaar en de gelegenheid om het project regelmatig onder de aandacht te brengen van de gemeente. Verder worden collectedoelen geselecteerd uit de vele aanvragen die binnenkomen. Een deel van de opbrengsten gaat naar Kerk in Actie, en daar gaat ook een deel van de opbrengst van de vaste vrijwillige bijdrage naar toe.

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. De Ark Reeuwijk onder vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50 – 25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00 – 20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00 – 25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00 – 20 bonnen van € 2,50

Zodra het geld binnen is, worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften


Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk.

Indien u een speciaal doel heeft voor uw gift verzoeken we u vriendelijk dit duidelijk te vermelden. Bijvoorbeeld de omschrijving van een specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Jaardoel 2017 – 2018: School van Onze Dromen (Oekraïne)

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.

Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

Lokaal noodfonds
Om hulp te bieden aan inwoners uit Reeuwijk is er een lokaal noodfonds opgericht. Indien instanties en de gemeente geen hulp bieden, kan hier een beroep op worden gedaan. Bij werkeloosheid, leven op bijstandsniveau of anders.

sharing_bread

Voedselbank Reeuwijk
Iedere zaterdagmiddag delen we voedsel, overgebleven van lokale supermarkten, uit aan een aantal inwoners uit Reeuwijk. Deze activiteit organiseren we samen met leden van de Rooms Katholieke parochie. In de weken voor Pasen is er een inzameling van voedselpakketten bij de deuren van de supermarkten, en, aan het einde van het jaar van kerst(voedsel)pakketten, beide voor de Voedselbank in Gouda.

Andere activiteiten

De diakenen verzorgen het Avondmaal en de bloemen die op zondag na de dienst bij zieke of oudere gemeenteleden worden gebracht. In de tijd voor kerst krijgen de ouderen van de gemeente een attentie.

Er staat in de ingang van de kerk een box voor het inleveren van mobile telefoons en printercartridges. De opbrengst gaat naar Kerk in Actie. Naast de kerk staat een box voor de Non Foodbank. Ook wordt er één keer per jaar kleding ingezameld voor Dorcas.

De diaconie stimuleert ook de onderlinge ontmoeting van gemeenteleden door het organiseren van het gezamenlijk ontbijt bij de startzondag, een bijeenkomst op de eerste zondag van het nieuwe jaar, de vrijwilligersavond, het praktisch ondersteunen bij een gezamenlijk project tijdens de NL Doet dag, enz…

In de stille week voor Pasen verzorgen wij elke dag voorafgaand aan de vespers een sobere maaltijd in kloosterstijl.

Al deze activiteiten doen we met enthousiasme en aandacht. Dankzij de hulp van velen in de gemeente wordt dit gerealiseerd.

 

Laatste nieuws voor Diaconie