Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Organisatie

De Ark van Reeuwijk kenmerkt zich door de inzet van vele vrijwilligers die op vele vlakken de handen uit de mouwen steken. Veel groepen draaien op zichzelf en voor meer informatie kunt u het beste op de pagina van de desbetreffende groep kijken. Op deze pagina zal u dan een contactpersoon vinden waarmee u contact kan opnemen, mocht u vragen hebben.

Kerkenraad en colleges ( bestuur)

Formeel gesproken ligt de organisatie van de Ark in handen van de kerkenraad. In de kerkenraad van de Ark zijn 4 colleges vertegenwoordigt:

Over deze colleges vindt u op de vervolgpagina’s meer informatie.

Moderamen ( dagelijks bestuur )

De kerkenraad kent een moderamen dat functioneert als een dagelijks bestuur en de vergaderingen voorbereidt. In dit moderamen hebben de voorzitter ( Bert Kwast), de vice-voorzitter ( Jan Boonstra), de scriba ( Joke Timmers) de zitting. Desgewenst kan dit moderamen ten alle tijden met een lid of leden uit de kerkenraad worden aangevuld.

Beheerscommissie

Naast de kerkenraad, moderamen en colleges kent De Ark de beheerscommissie waarin leden van de katholieke parochie en leden van de protestantse gemeente zitting hebben en verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw alsmede voor de exploitatie (verhuur).

Laatste nieuws voor Organisatie