Archief
ANBI
Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Orde van dienst zondag 10 mei 2020; 09:30

 

Orde van dienst voor zondag 10 mei 2020 aanvang 09.30 uur (te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) 

Aanwezig:
Ds. Jaap Koning, voorganger
Caroline Bos, ouderling
Johan Kooiman, organist
Annie Hoonhout, ondersteuning
Maarten ten Haaf, Heleen Schrier, Peter Verheij, steuncantorij 

Intrede 

Woord van welkom en mededelingen 

Ontsteken van de lichten 

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. Die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. En die niet laat varen het werk van Zijn handen

Moment van stilte  

Drempelgebed 

Intredelied 601: 1, 2 

Kyriegebed, afgesloten met Kyrie van Taizé 301H 

 Glorialied 650: 2, 5, 7 

Groet  

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag 

Verhaal voor de kinderen 

Eerste lezing Exodus 19: 21- 25 

Zingen Lied 313: 1 

Evangelielezing Johannes 14: 1-8 

Zingen Lied 835:`1, 2 

Overweging 

Meditatief orgelspel 

Zingen Lied 913: 1 

Toelichting op de collecte voor L’Arche Gouda 

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte L’Arche, 10 mei 2020 

Kinderlied 218: 1, 2, 4 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 423: 1, 2, 3 

Zegen

 

Bericht van de diaconie voor alle gemeenteleden 

 De coronacrisis heeft een impact op een ieders leven, in welke vorm dan ook. Misschien is uw inkomen ineens komen te vervallen en staat het water aan de lippen. U kunt dan een beroep doen op het lokale noodfonds van de diaconie. Wij kunnen u dan ondersteunen met een gift om de ergste klap op te vangen. Of misschien weet u wel iemand die hiervoor in aanmerking komt. U kunt dan een mail sturen naar de voorzitter van de diaconie: bakkeramelink@gmail.comBellen kan ook 0182-395245. Uw aanvraag wordt in vertrouwelijk behandeld. Wij zijn er om u te helpen!  

De diakenen