Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

OEC Beraad

Oecumenische werkgroep

In samenwerking met de Protestantse Gemeente de Ark Reeuwijk en de R.K. Geloofsgemeenschap de Goede Herder Reeuwijk bereidt de Oecumenische Werkgroep (OWG) de volgende vieringen voor:

  1. viering rond Vredesweek, in september / oktober;
  2. viering rond de Week van de Eenheid, in januari;
  3. Goede Vrijdag viering, in de Ark;
  4. na Pasen vóór de zomer een viering (met Oosterhuisprojectkoor).

De vieringen worden verdeeld over de H.H. Petrus en Paulus kerk te Reeuwijk-Dorp en de Ark te Reeuwijk-Brug.

Naast het voorbereiden van de viering met dominee David van Veen of pastor Ella Feijen nemen we de tijd om met elkaar te discussieren over het thema en wat ons bezighoudt. Ook de kindernevendienst / kinderwoorddienst wordt gezamenlijk voorbereid.

Oecumenische werkgroep

Oecumenische werkgroep

Contact persoon:

Maarten ten Haaf, Hugo de Keijzer