Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

ZinSpelen: Lezingen in de Ark 2017 – 2018

Dit jaar komt de tweede helft van de 10 geboden aan de orde. Terugkijkend levert het veel op. Behalve de ZinSpelen lezingen zijn de 10 geboden ook het thema in de overwegingen van David van Veen en een onderwerp van nadere studie in het Leerhuis in de Ark aan de hand van het boek ‘Erfenis zonder Testament’.

6e gebod: IK WIL LEVEN

7e gebod: IK BEN TROUW

8e gebod: IK HEB GENOEG

9e gebod: IK BEN EERLIJK

10e gebod: IK BEN DANKBAAR

U bent van harte welkom bij deze avonden in De Ark van Reeuwijk, aanvang 20.00 uur.
Entree: 5 euro
ZINSPELEN is de commissie die lezingen organiseert vanuit De Ark van Reeuwijk.

contact: Dhr. A. van Urk
e-mail: a.vanurk@hetnet.nl
Voor meer informatie: www.pgdeark.nl/events/zinspelen

l e z i n g e n i n d e   A r k/ DE 10 GEBODEN/ Oude woorden die opnieuw richting geven?

dinsdag 10 okt 2017: De 10 geboden

Algemene inleiding over de tweede tafel van de 10 geboden
Dr. Piet van Midden. Theoloog, predikant en docent Hebreeuws aan de universiteit van Tilburg. Kenner van het oude en huidige Israel. Gaat in op de plaats van de 10 geboden.

dinsdag 14 nov, 2017: 6e gebod: Ik wil leven

Mr. Peter Meijers, advocaat. Mr. Stephan Meijers (zoon), jurist en studeert theologie en ethiek. Doden is zo oud als de mensheid zelf. Toen het Joodse volk de Tien Woorden ontving, gebood God hen voortaan niet meer te doden. Komt ons rechtssysteem nog enigszins overeen met de bedoeling van het zesde gebod?

dinsdag 19 dec, 2017: 7e gebod: Ik ben trouw

Antoine Bodar. Priester met standplaats Rome. Huwelijk als de ultieme trouwbelofte. Maar wat is trouw zijn? Kunnen we dat in alle relaties die we kunnen hebben?

dinsdag 16 jan, 2018: 8e gebod: Ik heb genoeg

Prof. dr. Johan Graafland. Hoogleraar Economie Tilburg. De maatschappij en de wereld wordt beheerst door geld en begeerte. Hoe kijkt de econoom hier tegen aan? Is er een economische ethiek te formuleren?

dinsdag 13 febr, 2018: 9e gebod: Ik ben eerlijk

Diederik Stapel was jaren- lang werkzaam hoogleraar, onderzoeker en bestuurder, maar in 2011 kwam er een abrupt einde aan zijn wetenschappelijke loopbaan toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had verzonnen. Nu wil hij zijn kennis, talen- ten, inzichten en ervaringen inzetten op een manier die goed en zinvol is.

dinsdag 13 maart 2018: 10e gebod: Ik ben dankbaar

Nico Koning. Andragoloog en docent filosofie en ethiek. Begeerte is menselijk, maar wel de bron van rivaliteit, van woede en conflicten. Moeten we de begeerte uitbannen en ook de woede overwinnen? Of moeten we er anders mee omgaan? Wat is de relatie tussen begeerte en rechtvaardigheid?

 

Laatste nieuws van Zinspelen