Orde van dienst zondag 07 februari 2021; 09:30

Orde van dienst voor de online viering op zondag 7 februari 2021 09.30 uur in De Ark, Doop van Remy en Joas Sanders  

Met medewerking van: Maryse Fraanje op gitaar, Marnix Fraanje op saxofoonen Murielle van Diepen op dwarsfluit 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger:  Ds. Murielle van Diepen    
Ouderling:  Esther Eijkelboom  
Organist: Anton Bakker  
Diaken: Truus Bakker    
Alg. Onderst.: Annie Hoonhout  
Beeld/Beamer: Marolein de Wit en Jocé Schippers        

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging   

o. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
o. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

o. Heer vergeef ons wat wij misdeden
g. en laat ons weer in vrede leven

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  971: 1,2,3 Zingt een nieuw lied  

De gemeente gaat zitten  

Kyriegebed  

Glorialied  105:1,3 Loof God de Heer en laat ons blijde        

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed  

Met de kinderen 

Kinderlied: 218  Dank u voor deze nieuwe morgen 

Schriftlezing   Handelingen 8: 26-40 

Lied Hemelhoog 386:1,2,3,5.    

 1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
  Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
  Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
  Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 1. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
  Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
  Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
  Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 1. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
  Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
  Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
  en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

Overweging 

Lied  Sanasi on lamppu (https://www.youtube.com/watch?v=RvZpVRLfAbc) 

Doop van Remy en Joas Sanders 

Lied – Zegen voor de kinderen – Sela (https://www.youtube.com/watch?v=LkTfSjuU-FI) 

Toelichting op de collecten: 

 1. Vlielandkamp
 2. Jeugdwerk

U kunt uw collecte bijdragen deponeren in de collecte box bij de uitgang, de brievenbus van De Ark of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte doel en datum 7 februari 2021. 

Dankzegging en voorbeden, stil gebedOnze Vader 

Slotlied  416 Ga met God en Hij zal met je zijn  

Zegen 

We luisteren naar Ik wens jou – Trinity  (https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM)