Orde van dienst zondag 17 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021
Oecumenische viering – Week van gebed voor eenheid

 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl  

 

Voorgangers: ds. Murielle van Diepen en pastor Rob Lijesen 

Openingslied: 686 

Woord van welkom en ontsteken van het licht  

Lofprijzing 

Eerste wake – In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

Lied: psalm 103d (gesproken, met orgel en fluit) 

Lezing: Johannes 15:1-17 

Lied: 568a

Gebeden 

Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias (Taizé)  

Tweede wake – De zichtbare eenheid van christenen

Lied: psalm 85b (gesproken met orgel en fluit) 

Lezing: 1 Korintiërs 1: 10-13a  

Lied: U maakt ons één (Hemelhoog 402) 

Smeekbede om vergeving 

Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias (Taizé)  

Derde wake – De eenheid van alle mensen en de hele schepping

Lied: psalm 96a:1 (orgel en fluit) 

Lezing: Openbaring 7:9-12 

Meditatie 

Lied: O Gij, boven alles uit (Taizé),  

Voorbeden

Naar de kern bewegen … en naar de wereld 

Bidden van het Onze Vader

Uitspreken van woorden die de zusters van de oecumenische gemeenschap Grandchamp elke dag uitspreken. 

Mededelingen en toelichting op de collecte voor De Ark in Gouda.
U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 17 januari 2021. 

Zegen 

Slotlied: 425