Gebedsmoment Week van Gebed woensdag 20 januari 2021; 19:30

Gebedsmoment Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 

U kunt dit gebedsmoment meebeleven via kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra 

Orgelspel 

Klinkende uitnodiging 

Woord van welkom 

Ontsteken van het licht 

Lied 256 Blijf met uw genade bij ons, https://www.youtube.com/watch?v=rb9GlIzbD94

Lezing: Romeinen 8: 26 – 27 en Lucas 11: 1 – 4 

Korte overweging 

Lied 568a, tekst: 
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4 

Gebed 

Gezongen Onze Vader, 369bhttps://www.youtube.com/watch?v=LoUf-HFEs5Y 

Afsluiting 

Orgelspel