Orde van dienst kerstnachtdienst: donderdag 24 december 2020; 21:00

Orde van dienst voor de viering in de Kerstnacht op donderdag 24 december 2020 aanvang 21.00 uur in De Ark 

 U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Muziek: Ton Alders – orgel, met medewerking van Peter Sluijs – piano, Yuri Shundyak – viool en Gied van Oorschot – cello
Diaken: Ditty Peek
Beamer: Bert Kwast
Steunkoor: Murielle van Diepen, Esther Eijkelboom, Gert Schouten, Esther de Ruiter en Wilfried Kool  
 

Vanaf 20.50 uur speelt Peter Sluijs op piano: 

 1. Komt allen tezamen 
 2. Eer zij God in onze dagen 
 3. Joy to the world 
 4. Hark the herald angels sing 

Welkomstwoord, mededelingen   

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied 496 Een ster ging op in Israël 

Trio: F.J. Haydn – Rondo a l’Ongarese uit Pianotrio nr. 39 in G groot, Hob. XV: 25 

De gemeente gaat zitten 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed 

Lied 483 Stille nacht, heilige nacht 

Filmpje van de zandtovenaar 

Lied 482: 1, 2, 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken (parafrase Jesaja 9) 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 

Lied 489: 1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore 

Overweging 

Trio: P.I. Tsjaikovski – Kerst uit De Seizoenen, op. 37a 

Toelichting op de collecten: 

 1. Inloophuis Domino in Gouda 
 2. Kerk 

U kunt uw collectebijdragen overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoelen 24 december 2020.  

Lied: (melodie 478 Komt, verwondert u hier mensen)
Kom dichtbij en raak verwonderd,
kom nieuwsgierig, zoek en vind,
 
kom nu, niemand uitgezonderd,
kom naar dit geliefde kind!
Kom en zie hoe onbeduidend,
kom en hoor het stille woord,
kom, geloof hoe het welluidend
onze diepste wens verhoort.
Kom, ontmoet het en begroet het:
licht dat als de morgen gloort.   

Zie hoe Hij hier wordt behandeld
als een hulpbehoevend kind,
Hij die met zijn godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Zie hoe Hij hier ligt te lijden,
tot een weerwoord onbekwaam,
die toch in de loop der tijden
wijsheid toont van wereldfaam.
Zie hoe eerloos en hoe weerloos:
Hij die heil brengt door zijn Naam.   

Zoon van God en God van mensen,
U die deelt in mijn bestaan,
maak mij waakzaam voor uw wensen,
maak dat ik U volg voortaan.
Draag mij als een kind op handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij heel door liefdebanden,
maak mij dankbaar voor uw brood,
maak uw daden mijn genade,
maak mij levend door uw dood! 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Trio: The first Noel (traditionele Engelse Carol) De gemeente gaat staan 

Zegen 

Ere zij God