Orde van dienst 1ste Kerstdag: vrijdag 25 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op vrijdag 25 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Eerste Kerstdag Kinderdienst 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden. 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Jeannette van Galen
Muziek: Dick Broere, orgel, Martine Broere, piano, Jan Willem Bukman, dwarsfluit
Diaken: Truus Bakker
Koster: Jos Vermeulen
Beamer: Jocé Schippers
Steunkoor: Heleen Schrier, Trudie Schrier, Miranda Burger, Peter Verheij, Carolien Meeuse  

Vanaf 09.20 uur samenspel van Dick, Martine, Jan Willem, het steunkoor zingt mee:
Away in a manger, The First Noel en tot slot Once in Royal David’s City 

Welkom  

Openingslied: Komt allen tezamen 477: 1 en 2 

Openingsgebed 

Kaarsen aansteken 

Projectfilm, gesprekje met de kinderen 

Simon Schreefloos leest voor 

 Hij komt op met een laptop of notitieblok. Hij vertelt aan de kinderen:  

‘Hallo allemaal! Ik ben Simon Schreefloos. Ik ben een journalist, dat betekent dat ik nieuwsberichten maak voor de krant. Maar het is wel een bijzondere krant: In mijn krant probeer ik vooral vrolijk nieuws te vertellen. Ik hoop dat de mensen daar een beetje gelukkiger van worden. Kijk, ik zal wat voorbeelden Iaten zien.’  

Lied Hemelhoog 132 Goed nieuws:1, 4, 5 

Afbeelding Goed nieuws eerste couplet 

 1. Hij geeft je echte vrede.
  en wie in Hem gelooft,
  die krijgt het eeuwig leven,
  want dat heeft Hij beloofd. 
 2. Hij is ook altijd bij je
  En altijd om he heen.
  En waar je ook naar toe gaat,
  Hij laat je nooit alleen. 

Simon Schreefloos heeft goed nieuws. 

Simon Schreefloos komt op met zijn telefoon. Híj vertelt over goed nieuws uit de afgelopen periode.  

Muziek: Lied Joy to the world (gespeeld door Martine en Jan Willem) 

Simon Schreefloos zoekt goed nieuws 

Simon Schreefloos laat een paar kinderen en volwassenen vertellen en neemt daarna afscheid. En zegt dat hij straks nog terugkomt! 

We bidden 

Kerstverhaal over het schaap en het ezeltje (met geluiden)   

Tussendoor: Sjok sjok sjok (https://www.youtube.com/watch?v=lVcL6FC-FPo) 

Vervolg Kerstverhaal 

Tussendoor: er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 

Laatste deel van het Kerstverhaal 

Lied: laat iedereen het horen (Go tell it on the mountain)  

Refrein
Laat iedereen het horen,
 
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem. 

 1. De engel brengt de boodschap:
  Jouw droom wordt eind’lijk waar,
  er wordt een kind geboren,
  Gods kind, geloof het maar! 
 2. Bij God is alles anders
  wie machtig is wordt klein,
  de kleinsten zullen bij Hem
  de allergrootsten zijn! 

Refrein
Laat iedereen het horen,
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem. 

 1. De eng’len en de herders
  vertellen op blijde toon:
  het kindje in de kribbe
  dat is Gods eigen zoon. 

Refrein
Laat iedereen het horen,
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem. 

Gebed

Collecte 

Simon Schreefloos kondigt de collecte aan 

‘Vandaag hebben we gevierd dat er goed nieuws is. We hebben goed nieuws uit de krant gelezen, we hebben voorbeelden gehoord van goed nieuws uit jullie eigen leven en we hebben het goede nieuws van Kerst gehoord.  

Maar naast al dat goede nieuws is er elke dag ook verdrietig nieuws. Over de hele wereld zijn er mensen die hulp nodig hebben. Daarom gaan we nu collecteren.’ 

Ab van Galen vertelt over de collecte. (zie bijbehorende nieuwsbrief)

Film van Hand in hand 

Toelichting op de collecten: 

 1. Stichting hand in hand Ghana 
 2. Pastoraat 

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 25 december 2020. 

Slotlied: 486: 1 en 4 Midden in de winternacht  

Zegen 

Na afloop: Laat het Kerst zijn van Make some noise kids (https://www.youtube.com/watch?v=CJ5ZDbGOv9I