Orde van dienst zondag 13 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 13 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Derde Advent  

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Mondkapjes
In verband met de nu geldende verplichting in openbare binnenruimten een mondkapje te dragen, verzoekt de kerkenraad personen van 13 jaar en ouder dringend bij lopen en staan in De Ark vanaf heden een mondkapje te dragen. Zo nodig zijn mondkapjes voor eenmalig gebruik voorhanden.

Voorganger: Ds. Murielle van diepen
Ouderling: Greet Bakker
Organist: Ton Alders
Diaken: Ditty Peek
Koster: Cor van de Wetering
Nevendienst: Danielle Griffioen
Beamer: Hans Bruining
Steunkoor: Murielle van Diepen, Greet en Arie Bakker  

Orgelspel    

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging   

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

 1. Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
 2. en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Intredelied 466: 1,5,7 O wijsheid, daal als vruchtbare taal  

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met kyrie 301h  

We luisteren naar: Als alles duister is (https://www.youtube.com/watch?v=hPFU2Du3hVY 0.18 tot 3.00)                                            

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Met de kinderen (Bericht uit de Adventsbode) 

Eerste schriftlezing – Joh. 3: 22-30 

Lied 456a: 1,3,4,7 Kwam van Godswege  

Tweede Schriftlezing - 1 Tess. 5: 12-24 

Hemelhoog 143: 1,3,5.
Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet 

Refrein:
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
En voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.  

Mensen hebben mooie plannen,
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is. (Refrein) 

Mensen gaan een beetje stralen,
want het licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen
als ze bij het Kerstkind staan. (Refrein)  

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Lied van Maria (melodie: God rest you merry gentlemen)
Maria was een jonge vrouw
toen hoorde zij een stem:
Jij krijgt een prachtig kindje,
een zoon in Bethlehem.
Hij zal eens de bevrijder zijn
dus zing een lied van Hem:
een lied over alles andersom, andersom,
een lied over alles andersom.  

Maria zong: Ik wist het wel,
zo is hij steeds geweest.
Wie rijk en machtig willen zijn
verliezen ook het meest.
Maar armen richt Hij op
Hij maakt hun leven tot een feest.
Een lied over alles andersom, andersom,
een lied over alles andersom. 

Toelichting op de collectes: 

 1. Stichting Woord en Daad 
 2. Algemene diaconale doelen  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 6 december 2020. 

Kinderen komen terug  

Projectlied vers 1-3  (melodie 767) 

 1. Ik heb voor jou een goed bericht:
  De koning komt eraan!
  Hij brengt de vrede en het licht
  en hij zal naast je staan. 
 1. En luister goed, er komt nog meer.
  Een stem roept in het rond:
  ‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
  Maak ruimte als hij komt!’ 
 1. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
  Er komt een nieuwe tijd.
  Een wereld vol van goede trouw,
  geluk en vrolijkheid. 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 438: 1,4 God lof! Nu is gekomen 

Zegen