Orde van dienst zondag 29 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 29 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Dienst gericht op jongeren (en Eerste Advent) 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Organist: Dick Broere
Diaken: Truus Bakker
Koster: Gerbrand de Graaff
Nevendienst: Carolien Meeuse
Beamer: Gerbrand de Graaff
Steunkoor: Murielle van Diepen, Greet en Arie Bakker en Gert Schouten 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen 

Ontsteken van het licht(versje bij eerste Advent) 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied: Dit is de dag die de Heer ons geeft (Opwekking 32)

Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd, en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, die is de dag
die de Heer ons geeft.  

Alive again – Trinity (https://www.youtube.com/watch?v=O0EBLIGrwXM) 

Kyriegebed 

Lied 158b Een schoot van ontferming is onze God 

Gebed  

Moment met de kinderen en ons allemaal 

Projectlied: Ik heb voor jou een goed bericht (Melodie: ‘De toekomst van de Heer is daar’, LB 767) 

 1. Ik heb voor jou een goed bericht:
  De koning komt eraan!
  Hij brengt de vrede en het licht
  en hij zal naast je staan. 

Lezing OT: Jesaja 64: 3-4  

Luisterlied: Psalm 130b Uit de diepten roep ik U (https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI) 

Lezing NT: Marcus 13: 24-37 (Bijbel in Gewone Taal) 

Lied Voor hen die wachten (3 J’s) (https://www.youtube.com/watch?v=f8NA3zIg9JQ) 

Overweging 

Tijdens de overweging:  

Filmpje https://nos.nl/l/2356695 

Deel van een DVD 

Luisterlied Wait for the Lord (Taizé) (https://www.youtube.com/watch?v=s7GexIvX8HU)

Kinderen komen terug 

Toelichting op de collecte voor Stichting Open Doors. De tweede collecte is voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 29 november 2020. 

Gebeden (afgewisseld met Kyrie 13 uit de Taizébundel)

Slotlied: Ik wens jou – Trinity (https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU) 

Zegen