Orde van dienst zondag 02 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 1 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark

Gedachteniszondag

 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra
Muziek: Ton Alders, orgel, Gerben Mourik, orgel, Alisa van Dijk, viool en zang
Steunkoor:Tineke Lavies, Erna Eigeman, Caroline Meeuse, Esther de Ruiter, Wilfried Kool
Diaken:Tineke Lavies
Kosters:Gert Schouten
Beamer:Albert-Jan Wagensveld

Muziek voor de dienst: Sinfonia – J.S. Bach: Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit

Welkomstwoord en mededelingen

Ontsteken van het licht

De gemeente gaat staan

Bemoediging

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte

Drempelgebed

Intredelied met steunkoor: 727: 1, 2 – Voor alle heil’gen in de heerlijkheid

De gemeente gaat zitten

Kyriegebed, afgesloten met 301h

Glorialied met steunkoor: 725: 1, 4 – Gij boden rond Gods troon

Muziek: Vorbei – G. Hubay

Met de kinderen

Kinderlied met steunkoor: Wanneer je zwaait

Wanneer je zwaait en afscheid neemt,
Dan voel je het verdriet.
Een traan, een snik, je stem klinkt vreemd,
Maar toch zing je een lied.

Je zingt van hoe het vroeger was:
Wat fijn was, mooi en goed.
Daar denk je aan, je houdt het vast
Ook bij je laatste groet.

Wanneer je dag zingt en vaarwel,
Dan ben je niet alleen.
Want God, hij hoort en ziet het wel
En Hij zingt met je mee.

Lezing OT: Jesaja 60: 1-11, 17-22

Lied met steunkoor: Psalm 72: 1, 3 – Geef Heer de koning uwe rechten

Lezing NT: Matteüs 5: 1-12

Lied met steunkoor Psalm 72: 4

Overweging

Lied met steunkoor: 798: 1, 2, 5 – Heer geef mij vleugels dat ik reis

Inleiding op het gedenken

Aansteken van de kaarsen (begeleid door orgelspel Gerben Mourik)

Muziek: Largo – F. Veraci

Gebeden, afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader

Muziek: Pie Jesu – G. Fauré

Toelichting op de collecte voor werk van het Leger des Heils. De tweede collecte is voor het jeugdwerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecteboxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. het collectedoel en 1 november 2020.

De gemeente gaat staan

Slotlied met steunkoor: 801: 1, 3, 6 – Door de nacht van strijd en zorgen

Zegen

Muziek: Air – J.S. Bach