Orde van dienst zondag 30 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 30 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Organist: Marco Spits 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen 

Moment van stilte 

Drempelgebed   

Intredelied: lied 210: 1,2,3   

Kyriegebed, gevolgd door 301g

Glorialied: lied 304: 1, 2 en 3                                                    

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Inleiding op de lezingen 

Eerste schriftlezing Jeremia 7:23-28

Lied: psalm 105:1,2  

Tweede Schriftlezing Mattheus 17:14-20 

We lezen hardop lied 912: 1,6 allen, 2,4 vrouwen, 3,5 mannen. 

Overweging

Lied: 671:1,2,3 

Toelichting op de collecte. De eerste collecte is voor het Ronald McDonaldhuis, de tweede voor algemene diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 30 augustus 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: Lied 923 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 422: 1, 2, 3  

Zegen