Samen op zoek

Nieuw seizoen “Samen op zoek” gaat 22 sept. weer van start

Helaas hebben we in maart, i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus, de bijeenkomsten van de Samen op Zoek groepen abrupt moeten stoppen.

We zijn blij dat we in het nieuwe seizoen weer met elkaar van start kunnen gaan.

Op dinsdagavond 22 sept. willen we met beide groepen starten in de achterzaal van de Ark. We hebben met elkaar gekeken hoe we dit op een verantwoorde wijze vorm kunnen geven. Er is daar voldoende ruimte om 1,5 m van elkaar te zitten.

Inloop is vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Voor de invulling / onderwerp van de avond en koffie, thee etc wordt gezorgd door Ton en Hilde Schreuders en mij.

Alle bijeenkomsten zullen, gedurende de tijd dat we rekening hebben te houden met het virus, plaatsvinden in de Ark en niet bij mensen thuis.

Alle leden van van de SOZ groepen krijgen voor de startavond een mail over de invulling van de startavond.

Misschien ook iets voor u of jou? Iedereen is van harte welkom, ongeacht leeftijd. We willen de groepen gedurende het seizoen het liefst constant houden om het vertrouwelijke karakter van de gesprekken te continueren. Opgeven kan bij Tineke Lavies.

Hartelijke groet,

Hilde & Ton Schreuders en Tineke Lavies