Orde van dienst zondag 2 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 2 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Kees van der Does
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Diaken: Tineke Lavies
Organist: Anton Bakker
Koster: John Burger, Gerbrand de Graaff
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steunkoor: Marie-Françoise van der Does, Esther de Ruiter, Wilfriend Kool
Beamer: Hans Bruining  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Lied 825 : 1, 2 en 3 – De wereld is van Hem vervuld  

Kyriegebed, gevolgd door Lied 139 : 14 – Doorgrond o God, mijn hart 

Glorialied 103C : 1, 2 en 3 – Loof de Koning, heel mijn wezen                                                   

Groet 

V : Vrede, De Heer is met u allen
G : Zijn Vrede is met u 

 Moment met de kinderen 

 Gebed  

Eerste schriftlezing: Handelingen 6 : 1-5 

Lied 538 : 1, 2 en 4 : Een mens te zijn op aarde 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 8 : 26-40 

Overweging 

Lied 995 : 1 en 2 – O Vader, trek het lot U aan 

Toelichting op de collecten : 1. Artsen zonder grenzen  2. Diaconie
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Artsen zonder Grenzen, 2 augustus 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

Lied: 687 : 1, 2 en 3 – Wij leven van de wind 

Zegen