Orde van dienst zondag 26 juli 2020; 09:30

Orde van dienst voor de meditatieve viering op zondag 26 juli 2020, aanvang 09.30 uur 

Thema: schaduwkanten 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Myrthe Leijdens, Burgh-Haamstede
Ouderling: Jan Boonstra
Diaken: Jan Peek 
Organist: Ton Alders 
Koster: Gert Schouten en Jos Vermeulen
Kindernevendienst: Esther Visser
Bloemendienst: Truus Faber en Tiny van Vuuren
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Jocé Schippers 

Welkomstwoord en mededelingen, waar onder:  

Toelichting op de eerste collecte voor Open Doors.  De tweede collecte is voor algemeen diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de boxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Open Doors, 26 juli 2020. 

Ontsteken van het  licht 

Gemeente gaat staan 

Bemoediging 

O: Onze hulp is in de naam van de Heer    
Gem: die hemel en aarde geschapen heeft
O: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem: en die niet laat varen het werk van Zijn handen 

gemeente gaat zitten 

Inleiding 

Tekst voor de kinderenkinderen gaan naar nevendienst 

Orgelspel in overgang naar de meditatieve wandeling 

Deel 1: Waar zijn we eigenlijk bang voor? Een verkenning 

Gebed, morgengebed van Dietrich Bonhoeffer (Liedboek pag. 533) 

Tekst 

Tekst gevolgd door lezing van 1 Samuël 28: 3 tm 14 

Meditatief orgelspel 

Deel 2: Ontkennen of verdringen….. Zijn er ook alternatieven? 

Tekst met lezing Matteüs 7: 3 tm 5 

Tekst gevolgd door lezing van Genesis 32: 23 tm 32 

Meditatief orgelspel 

Deel 3: Christelijk geloof en de integratie van de schaduw 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 Gebed, gezongen Kyrie eleison door Herman van Veen op CD

Zegenbede gemeente gaat staan 

v. Zo zegene ons de Eeuwige over de harten, over de huizen:
g. de zegen van God.
v. In ons komen, in ons gaan:
g. de vrede van God.
v. In ons leven, in ons geloven,
g. de liefde van God.
v. Aan ons eind en nieuw beginnen:
g. de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.
a. AMEN 

Orgelspel