Orde van dienst zondag 19 juli 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 19 juli 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Joke Timmers
Diaken: Truus Bakker
Organist: Johan Kooiman
Koster: Cor van de Wetering en John Burger
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Bert Kwast 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Lied 971 

Kyriegebed, gevolgd door 301a  

We luisteren naar Gloria, gloria – Taizé (https://www.youtube.com/watch?v=T-Lvh-B3W9Y)                                                 

Groet 

Gebed  

Moment met de kinderen 

Eerste schriftlezing: Jesaja 40:12-25 

Lied 322 Die chaos schiep tot mensenland (https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 13:24-30, 36-43 

Lied 765:1,2,5,6 (steunkoor) 

Overweging 

Lied 974:1,3,5 (steunkoor) 

Toelichting op de collecte voor International Justice Mission. U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. International Justice Mission, 19 juli 2020. 

Kinderlied 716 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader, afgewisseld met 145-b: Dichtbij is God voor wie Hem roepen  

We luisteren naar slotlied: 418:1,2 God schenk ons de kracht  

Zegen