Orde van dienst zondag 21 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Ton Alders 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we luisteren naar lied 84:1,2   

Kyriegebed, aansluitend luisteren we naar het glorialied: lied 874 Sanctum nomen Domini  

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen en kinderlied: Een parel in Gods hand  

Eerste schriftlezing; Jeremia 20:7-13 

We spreken mee met lied 831:1,2,5,9   

Tweede Schriftlezing Matteüs 10:16-33 

We luisteren naar lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat            

Overweging 

We luisteren naar lied 941 (muzikaal, we lezen mee) 

Toelichting op de collecte voor de Stichting Health and Education Ghana. 
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. 21 juni 2020. 

We luisteren naar het lied: Neem mijn leven, laat het Heer (LvK 473:1,2,9, Liedboek 912) 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: Ga nu heen in vrede 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.