Orde van dienst zondag 14 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 14 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Dolf Tielkemeijer uit Schiedam
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Anton Bakker 

Welkomstwoord en mededelingen  

Gedachtenis Jannis Meijers

We luisteren naar psalm 23  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte Drempelgebed  

Intredelied: lied 100: 1, 2, 3 en 4 

We lezen het kyriegebed van lied 300B, gevolgd door het glorialied: lied 305: 1, 2 en 3                                                   

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing Psalm 126

We luisteren naar lied 126A  

Tweede Schriftlezing Matteus 9: 36 – 1-:15

We luisteren naar lied 339A  

Verkondiging

We luisteren naar lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Amnesty International.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Amnesty International, 14 juni 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: lied 279: 3 wordt gelezen 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 978: 1, 2, 3 en 4   

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.