Samen – weekgedachte 3 juni 2020

Samen

Afgelopen weekend was het Pinksteren. We vierden het feest van de Geest. De Geest die ons is gegeven. De Geest die ons, over grenzen en barrières heen, samenbindt.
Als wij thuis tegenwoordig het woord ‘samen’ horen op de tv, krijgen we een beetje jeuk. Samen tegen corona, samen sterk, je wordt er mee doodgegooid.
En toch noem ik het hier. Want dat ‘samen’, daar kunnen we niet omheen.
‘No man is an island’, dichtte John Dunne. Geen mens is een eiland, elk mens is een deel van het continent. En zo is het ook voor volgers van Jezus. We zijn met elkaar verbonden, als delen van een lichaam. Als gemeenschap van bidders en zoekers. Hopelijk kunnen we de komende tijd weer meer voelen hoe dat is, dat ‘samen’.

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer!