Orde van dienst zondag 31 mei 2020; 09:30 Pinksteren

Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020, aanvang 09.30 uur – Pinksteren 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Dick Broere
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steuncantorij: Heleen Schrier, Peter Verheij, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Lied 686: 1,2 De Geest des Heren heeft 

Lied 681 Veni sancte spiritus  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 700:1,3 Als de wind die waait met vlagen  

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 104:1 

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 683: 1,2,4’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 

Eerste schriftlezing Exodus 24: 1-4a, 9-12, 15-18.

Lied 319: 1,2,7 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 

Luisteren: Waai nu, Geest  

Overweging 

Lied 675 Geest van hierboven  

Toelichting op de collecte voor Stichting Vluchteling.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Stichting Vluchteling, 31 mei 2020. 

Luisteren: Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten (Christus, uw Geest in ons is een bron met kabbelend water) 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 687: 1-3 Wij leven van de wind 

Zegen 

Luisteren: This little light of mine (uitgevoerd door Bruce Springsteen)  

This little light of mine, (Dit kleine licht van mij,)
I’m going to let it shine. (3x) (Ik laat het stralen)
Every day, (4x) every day, (Elke dag)
Every day, every day, (Elke dag)
Gonna let my little light shine. (laat ik mijn lichtje stralen. )

Jesus came with the light, I’m gonna let it shine (Jezus kwam met het licht, ik laat het stralen.)

On Monday, he gave me the gift of love; (Op maandag gaf Hij me de gave van liefde)
On Tuesday, peace came from above. (Op dinsdag kwam vrede van boven.)
On Wednesday told me to have more faith; (Op woensdag zei hij dat ik wat meer vertrouwen moest hebben)
On Thursday, gave me a little more grace. (Op donderdag gaf Hij me wat meer genade.)
On Friday, told me to watch and pray (Op vrijdag zei hij dat ik moest wachten en bidden)
On Saturday, told me just what to say, (Op zaterdag vertelde Hij wat ik kon zeggen)
On Sunday, gave power divine (Op zondag gaf Hij me goddelijke kracht)
just to let my little light shine. (om mijn lichtje te laten stralen)

 

Oproep – Vieringen in juni 2020 

Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! 

U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.