Update omtrent corona maatregelen juni-juli

Reeuwijk 15 mei 2020

Lieve mensen,

Onlangs maakte de overheid bekend dat kerken vanaf 1 juli diensten mogen houden met maximaal 100 aanwezigen, mits de ontwikkelingen rond het corona-virus gunstig blijven verlopen. Vanaf 1 juni zijn kleinere bijeenkomsten met maximaal 30 aanwezigen toegestaan. In beide gevallen geldt als voorwaarde dat er onderling anderhalve meter afstand aangehouden wordt. De landelijke PKN raadde de kerken aan om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken, “om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting.”

We zijn blij dat we weer met meer mensen bij elkaar kunnen komen in de eredienst. Velen van ons kijken daar naar uit. Tegelijkertijd moeten we dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen. We volgen de lijn van de PKN, die daar afgewogen adviezen voor heeft gegeven. We kunnen per zondag een beperkt aantal mensen ter wille zijn. Dat doet pijn, maar is in de huidige omstandigheden onontkoombaar en al een stap vooruit ten opzichte van de uitsluitend digitale vieringen.

Vanaf zondag 7 tot en met 28 juni houden we daarom diensten met maximaal 30 aanwezigen, uiteraard inclusief de voorganger, de organist, de ouderling, Annie Hoonhout, onze vaste ondersteuner, en het steunkoor. Dat steunkoor blijven we nog inzetten, omdat wordt geadviseerd de samenzang vooralsnog achterwege te laten. Zang geeft namelijk een verhoogd risico op verspreiding van het virus. Alle anderen blijven deze maand nog aangewezen op www.kerkdienstgemist.nl. In de maand juli kunnen we dan met meer mensen terecht. We gaan ervan uit dat we in de zomermaanden met het maximum van 100 aanwezigen goed uit de voeten kunnen.

Overeenkomstig de aanwijzingen van de PKN zullen we voor de inrichting van de kerkzaal en de organisatie van een en ander een protocol opstellen. De kerkzaal wordt ingericht op de 1,5 meterregel. De hele organisatie ook voor en na de dienst zal toegespitst zijn op een ordelijk verloop, zodat ook bij het binnen komen en het verlaten van de kerk die afstand gewaarborgd blijft. Van samen koffie en thee drinken na de dienst kan daarom voorlopig nog geen sprake zijn.

We hebben besloten de schaarse plaatsen te verdelen via een intekenlijst. Wilt u, alleen of met uw gezinsleden, bij een van de diensten in juni aanwezig zijn, meld dat dan op het emailadres: dienstbijwonen@pgdeark.nl. Noem het aantal mensen en geef aan op welke zondag(en) u niet kunt. Wij delen u dan op volgorde van binnenkomst in voor een van de vier diensten. U hoort snel meer.

Tot slot

Laten we vooral hopen én ons ervoor inzetten, dat de positieve ontwikkelingen rond het virus zich voortzetten, zodat het aantal mensen dat besmet raakt en hieraan overlijdt blijft dalen. Het vergt geduld, maar er komt een dag dat we elkaar weer zonder vrees en zonder terughoudendheid tegemoet kunnen treden en weer een arm om elkaars schouder kunnen slaan.

Met vriendelijke groet,

Bert Kwast