Orde van dienst zondag 26 april; 09:30

Orde van dienst voor zondag 26 april 2020 aanvang 09.30 uur te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

 

Voorganger: Drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden 

Ouderling: Jan Boonstra 

Organist: Johan Kooiman 

Ondersteuning: Annie Hoonhout 

 

Orgelspel   

Intrede  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde geschapen heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  Psalm 117a  

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé, lied 301 h  

Glorialied –  Lied 305                                              

Groet 

  1. De Heer zij met u
  1. Ook met u zij de Heer  
  2. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Verhaal voor de kinderen 

Eerste schriftlezing – Jesaja 43: 1 t/m 12 

Zingen van Psalm (“Psalm van de zondag”) – Psalm 116: 1 t/m 4 

Tweede Schriftlezing – Johannes 21: 1 t/m 14

Zingen – Lied 644:1, 3, 4 en.5

Verkondiging 

Zingen – Apostolicum, Lied 340 b

Toelichting op de collecte voor Dorcas.  
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van diaconie Prot. Gemeente De Ark o.v.v. collecte 
Dorcas, 26 april 2020  

Kinderlied – Lied 385

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Slotlied – Lied 704

Zegen met gezongen Amen 

Zingen Wilhelmus, Lied 708: 1 en 6