Weekgedachte 20 april 2020

De tijd na Pasen, tot aan Hemelvaart en Pinksteren, heeft in het Liedboek een aparte sectie: er staan 21 liederen in die passen bij deze 50 dagen.
Dat steekt een beetje schril af tegen het aantal liederen voor de drie dagen van Pasen. Dat zijn er maar liefst 75. Die krijg je in die vier diensten (van Witte donderdag tot en met Paasochtend) natuurlijk nooit allemaal gezongen. Gelukkig kun je ook op andere momenten in het jaar putten uit die liederen over lijden en opstanding. We vieren tenslotte elke zondag Pasen in het klein: het is weer een nieuw begin van de week.

Het is mooi om in de Paastijd eens in het Liedboek te bladeren en de teksten tot je te nemen (en soms in je hoofd er de melodieën bij te horen). Veel teksten zijn jubelend: Zing halleluja! Liederen vol vrolijkheid.
Voor vandaag heb ik een lied gekozen dat minder jubelt. Het bezingt dat er over kronkelpaadjes, in wankel geloof, in kwetsbaarheid, nieuw leven ontstaat. Er wordt kracht gegeven. God wil ons horen. Wij zijn gekend. Een mooi geloofsbesef.

Lied 647
Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.