Weekgedachte 17 april 2020

Vrede

Een paar keer per week plaats ik een weekgedachte op de site van De Ark. De term ‘gedachte’ komt van Blaise Pascal, 17e eeuws wetenschapper en gelovig mens, die gedachten noteerde die later zijn gebundeld en uitgegeven.
Zo kom ik door te lezen ook op gedachten en die deel ik graag met u. Weekgedachten. Dat betekent vooral dat de gedachten soms een beetje moeten weken. Ze hebben tijd nodig om binnen te komen en goed door te dringen. Dat er dan meer dan eens per week een nieuwe gedachte op de site staat, is dan ook puur toeval!

Dit keer deel ik een gedicht van Fiet van Beek. Het gedicht komt uit de bundel ‘Schriftgedichten’. Daarin hebben diverse dichters bij elke zondagse lezing gedichten geschreven. Aanstaande zondag gaat de lezing over de vrede waarmee Jezus zijn leerlingen begroet. Jezus wenst het drie keer. Fiet van Beek vraagt drie keer wat het is. En ze heeft ook drie keer een gedachte. Uiteindelijk vraagt ze het Jezus. En hij antwoordt.
Is het een antwoord op haar vraag? Of biedt Hij meer dan een antwoord?

Ik wens jullie vrede
Ik vroeg een kind wat vrede is. Ze zei:
Als er geen ruzie is. Ik vroeg het
aan een oude man. Hij zei: Als ze niet schieten.

Ik dacht: Wat niet is, lijkt duidelijk
maar wat is het dan wel? En las hoe Jezus
na het graf het midden van zijn vrienden

zoekt; zonder verwijt tot drie keer toe
een vredeswens. Ik dacht: Dat hij nog gaat
na hun verraad. En las hoe hij zijn kracht

in wonden toont. Ik dacht: Hoe kan een mens
in vredesnaam zo leven? En vroeg aan hem
wat vrede is. Hij blies en zei: Ontvang mijn geest.

(Bron: Ria Borkent en Jaap de Gier (red.), Schriftgedichten. Poëzie bij het kerkelijk jaar, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2013)