Orde van dienst zondag 19 april 2020, 09:30 uur

 Orde van dienst 19-04-2020; 09:30. (te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

Aanwezig:  

Murielle van Diepen, voorganger 

Joke Timmers, ouderling 

Anton Bakker, organist 

Annie Hoonhout, ondersteuning 

 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht, moment van stilte en toenaderingsgebed 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Intredelied  632 

Kyriegebedafgesloten met 301h  

Glorialied: 81:1,4  

Inleidend woord  

Gebed  

Met de kinderen 

Eerste lezing Genesis 8:6-16 

Lied 635:1,3,6,7 

Tweede lezing: Johannes 20:19-23 

Lied 421 

Overweging 

Lied Opwekking 58: 1-4. 

Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk mij de vader zond, zend ik ook u (2x)

Blijft in mijn vrede, blijft in mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.  

Toelichting op de collecte: REMER/Stichting Help mij leven
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte REMER, 19-04-2020 

Gebed 

Slotlied 423: 1-3 

Zegen