Jaarstukken 2019 Protestantse Gemeente De Ark

Geachte gemeenteleden,

Wegens de maatregelen vanwege de corona-crisis gaat de gemeentevergadering, die was voorzien voor dinsdag 21 april, niet door. De kerkenraad wil u wel laten delen in de verschillende jaarstukken die gewoonlijk voor deze vergadering worden verspreid en op deze vergadering besproken: de financiële jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van de diaconie, beide in de officieel voorgeschreven versie en in een verkorte versie.  De jaarrekening van de diaconie is behandeld in de kerkenraadsvergadering van 9 maart jl., de jaarrekening van de Kerkrentmeesters is in een e-mail procedure door de kerkenraad behandeld.  De kascontrolecommissie, gevormd door Henk Fehling en Henk van Loo, heeft de stukken gecontroleerd en goed bevonden.

Toegevoegd is ook het Jaarverslag met een beschrijving van de activiteiten in en om onze gemeente in 2019.

De stukken kunt u inzien door hieronder op de gewenste link te klikken:

Hebt u vragen over of commentaar op deze stukken, dan kunt u zich richten tot:

sander.kwakernaak@hotmail.com    voor de jaarrekening van de diaconie

janwalrave@hetnet.nl                  voor de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters

scriba@pgdeark.nl                          voor het jaarverslag

Over enkele weken zullen de financiële jaarstukken overeenkomstig de aangepaste regelingen van de Generale Synode worden aangeboden aan het Regionale college voor beheerszaken in de PKN.

Bert Kwast