1ste Paasdag 12 April 2020; 09:30

Hieronder is de orde van dienst te lezen van de Paasdienst van 12 april 2020

U kunt meeluisteren door op de volgende link te klikken: Kerkdienstgemist

Aanwezig: 
Murielle van Diepen, voorganger
Jeanette van Galen, ouderling
Dick Broere, organist
Martine Broere, muzikale medewerking
Renske de Keijzer, toelichting collecte
Annie Hoonhout, ondersteuning 

Welkomstwoord en mededelingen   

Ontsteken van het licht 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  624:1,2,3 

Kyriegebedafgesloten met 301h  

Inleidend woord  

Glorialied: 136:1,6,13 

Intermezzo: I don’t know how to love him 

Gebed  

Met de kinderen 

Projectlied 

 1. De paaskaars brandt, zo weten wij:
  God maakt het licht voor jou en mij.
  Hij maakt een eind aan je verdriet,
  want Hij vergeet de mensen niet. 
 1. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
  Ik ben de Heer, een God die leeft.
  En waar je gaat ben Ik erbij,
  voor altijd ga Ik aan je zij. 

Eerste lezing Exodus 14: 9-14 

Lied 605:1,2,5  

Tweede lezing: Johannes 20:1-18 

Lied 809 (3x) 

Overweging 

Lied 608: 1,2,3  

Toelichting op de collecteBlessed Generation  

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Blessed Generation, 12-04-2020

Gebed 

GedichtPasen (Jaap Zijlstra) 

Opstaan 
en kijken
naar de opgang 
van de zon. 

Zonder het wonder
van de opgaande
geeft de aarde 
geen leven. 

Elke morgen
gaat Hij op
om te geven
Zijn licht, Zijn gloed. 

Elke morgen
gaat Hij op
in elk die Hem zegt, 
die Hem doet. 

Slotlied 634 U zij de glorie 

Zegen