Vespers in de Stille Week 2020 – Woensdag 8 april 19:30

Vespers in de Stille Week 2020 – Woensdag 8 april

Opening

Enkele regels uit Psalm 119 :
Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.
Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,
hem onderhouden met heel mijn hart.
Laat mij het pad gaan van uw geboden,
dat is mij het liefst.

Aansteken van de kaarsen
Ook op deze avond steken we de kaarsen aan, als teken van verbondenheid.
U kunt dat thuis ook doen.

Welkom

Zingen : Ps. 72 : 1 en 2

Gebed

Lezing : Matteüs 5 : 1-16

Zingen : Ps. 72: 4

Lezing : Matteüs 25 : 31-46

Overweging

Muziek

Gebed
Laten we bidden, en ons gebed samen afsluiten met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons gaf : Onze Vader …

Zingen : Lied 556: 1 en 5

Doven van de kaarsen
We zullen de kaarsen doven, en daarna de kerkzaal in stilte verlaten.