Vespers in de Stille week 2020 – Maandag 6 april 2020 19:30

Vespers in de Stille week 2020 – Maandag 6 april 2020

Opening

Enkele regels uit Psalm 119 :
Vertel ik u mijn wegen, dan antwoordt u.
Onderwijs mij in uw wetten.
Leer mij de weg van uw regels begrijpen,
en ik zal uw wonderen overdenken.

Aansteken van de kaarsen
Ook op deze avond steken we de kaarsen aan, als teken van verbondenheid.
U kunt dat thuis ook doen.

Welkom

Zingen : Lied 107 : 1

Gebed

Lezing : Mattheüs 8 : 1, 5-13

Zingen : Lied 840 : 1 en 2

Lezing : Mattheüs 8 : 18, 23-27

Overweging

Muziek

Gebed
Laten we bidden, en ons gebed samen afsluiten met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons gaf

Zingen : Lied 418 : 1 en 2

Doven van de kaarsen