Vespers in de Stille Week 2020 – Dinsdag 7 april 19:30

Vespers in de Stille Week 2020 – Dinsdag 7 april 19:30

Opening

Enkele regels uit Psalm 119 :
Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond,
in uw voorschriften stel ik mijn hoop.
Ik zal mij houden aan uw wet,
voor eeuwig en altijd.

Aansteken van de kaarsen
Ook op deze avond steken we de kaarsen aan, als teken van verbondenheid.
U kunt dat thuis ook doen.

Welkom

Zingen : Lied 991: 2 en 7

Gebed

Lezing : Matteüs 19 : 27 – 20 : 7

Zingen : Lied 16b (3x)

Lezing : Matteüs 20: 8-16

Overweging

Muziek

Gebed
Laten we bidden, en ons gebed samen afsluiten met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons gaf : Onze Vader ..

Zingen : Lied 653 : 4

Doven van de kaarsen
We zullen de kaarsen doven, en daarna de kerkzaal in stilte verlaten.