Weekgedachte 4 april 2020

‘In deze tijd moeten we het hoofd koel houden en het hart warm’, hoorde ik deze week iemand zeggen op de radio. Dat is mooi gezegd. Niet ons helemaal gek laten maken door alle ellendige berichten. Niet meegaan met de stem in ons die zegt ‘wat als…’. Maar een warm hart voor God en voor elkaar.

Vandaag deel ik weer een gebed. Een gebed om geloof en vertrouwen. Het zijn onmisbare elementen voor een koel hoofd en een warm hart.

Grote God,

Wij danken U voor momenten van vertrouwen,
vertrouwen in elkaar,
vertrouwen in een leven dat goed mag heten.
Wij danken U voor mensen die ons vertrouwen schonken
en voor hen op wie wij mogen vertrouwen.
Dat vertrouwen mag een veilig huis zijn om in te wonen.

Maar we weten dat ons vertrouwen beschaamd kan worden,
dat mensen ons teleurstellen,
dat wij anderen teleurstellen.
Soms zelfs onbedoeld.

En we weten dat zelfs ons leven en onze wereld onbetrouwbaar kunnen zijn,
de kracht van ons lichaam,
de zekerheid van ons werk,
het geluk in onze relaties.

Telkens weer opnieuw moeten we vertrouwen hervinden.

Daarom bidden we om geloof.
Geloof in het leven en in elkaar
om tegen alle verwachting in te zeggen: het is goed!

Daarom bidden we om geloof.

Geloof in U,
omdat U de werkelijk vaste grond bent
in alle onzekerheid van dit bestaan.
Omdat het huis van ons leven op U gebouwd
zelfs de zwaarste storm kan doorstaan.

Zo bidden we in de naam van Christus.

Amen.

Murielle van Diepen