Orde van dienst zondag 5 april 2020, 09:30 uur

U kunt de orde van dienst van Palmzondag 5 april vinden door op ‘Orde van dienst 5 april‘ hieronder te klikken of daaronder in geschreven tekst.

Orde van dienst 5 april

 

PROTESTANTSE GEMEENTE DE ARK, REEUWIJK 

Dienst Palmzondag 5 april 2020 09.30 uur, te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Drs. Murielle van Diepen 

Ouderling:Jeannette van Galen-Wattel 

Organist:Dick Broere

 

Orgelmuziek  

Welkom  

De kaarsen worden aangestoken 

Drempelgebed 

Lied 556:1,5. 

Gebed om ontferming  

Inleidend woord, Murielle van Diepen 

 

Luisterlied 1003:  1, 5. (coupletten a-d zijn ‘Coronacoupletten’, geschreven door Gert Landman) 

 1. Stil is de straat. Overal

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene –  

stil is de straat overal.  

 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

 1. Klassen, kantoren zijn leeg.

Thuis moeten werken of leren, 

hoe alles organiseren? 

Klassen, kantoren zijn leeg. 

 

 1. Mensen zijn bang overal.

Ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 

 

 1. Mensen gebonden aan huis.

Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 

Mensen gebonden aan huis. 

 

 1. Veel in ons leven valt stil.

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 

kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

 1. Stil is de straat. Overal

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene –  

stil is de straat overal.  

 

Met de kinderen 

Lied 555 

Lezing Exodus 11:1-10 

Orgelspel  

Mattheus 21:1-11 

Orgelspel 

Overdenking 

Luisterlied Het lied van de mensenzoon (Huub Oosterhuis) 

 1. Beeld en gelijkenis van Hem die leeft,  

een mensenzoon, 

heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien  

als een god, 

en heeft zich niet aan de gestalte  

dezer wereld onderworpen.

 

 1. Heeft niet, roofzuchtig,  voor zichzelf geleefd,  

maar zich ontdaan van zijn bezit. 

En is de weg gegaan die langs de zelfkant voert,  

het duister in. 

En is niet halverwege omgekeerd,  

maar heel de weg gegaan.

 

 1. Is op de slavenmarkt gaan staan,  

om als de minste mens verkocht te worden 

en werd zo één van hen die mens onwaardig zijn. 

Werd niemand met wie niemand zijn.  

En wie hem zien keren  

zich van hem af.

 

 1. En trok het lijden aan  

en droeg het als een lam  

en stond stom  

voor zijn scheerders 

en werd gehangen  

als een slaaf.

 

 1. Zo is hij mens geworden,  

een gerechte; 

beeld en gelijkenis van Hem die leeft  

en liefde is. Hem noemen wij:  

heer, mensenzoon van God,  

leidsman en lotgenoot, Jezus Messias.  

Collecte aankondiging: Kerk in Syrië, het diaconale jaardoel 

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Kerk in Syrië, 5 april 2020 

 

Gebed 

Lied: 416:1,4 

Wegzending en zegen (uit Iona) 

Christus is gekomen 

om de wereld op zijn kop te zetten, 

om machtigen te vernederen en de nederige te verheffen. 

Christus is gekomen 

om de rollen om te draaien: 

ijdele afgoden omver te werpen en de armen bij te staan. 

Christus is gekomen 

ovan het Koninkrijk van God te vertellen: 

om de hongerigen te voeden, 

om blinden weer zicht te geven, 

om de vermoeiden te versterken 

en om gevangen en te bevrijden. 

Christus is gekomen  

om de wereld op zijn kop te zetten: 

de huidige orde omver te werpen 

door een revolutie van LIEFDE. 

 

Moge de levende God 

die boodschap in uw hart schrijven, 

u zegenen en de komende week begeleiden, 

zodat u levende brieven van Zijn woord zult zijn. 

Amen.