Orde van dienst zondag 22 maart 2020 09.30 uurWelkomstwoord en mededelingen

Ontsteken van het licht                                         

Bemoediging                                                                                  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte

Drempelgebed

Intredelied – 287:1,2,5.

Kyriegebed, afgesloten met 301h

Psalm 92 in beurtspraak (Sytze de Vries)

Goed is het

om U te danken,

 

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

aan de snaren

de klanken te ontlokken:

eer aan U in den hoge!

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

Goed is het

om te verhalen

van uw goedheid,

die ons blijkt in de morgen,

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

van uw trouw

de nachten door.

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

Goed is het

om U te danken

op de snaren van de luit,

met het zingen van de harp.

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

Groot zijn uw daden

en diep uw gedachten.

Een zot weet van niets

en een dwaas

heeft daar geen oog voor.

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

Maar wie geplant staan

in de hof van uw huis,

dragen rijke vrucht,

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

ook als zij grijs zijn

lopen zij uit,

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

blijven ze krachtig en fris

om van U te getuigen:

recht doet de ENE,

niemand betrouwbaar

als hij!

GOED IS HET OM U TE DANKEN.

 

Lied – 115:1,2,5.

Gebed

Voor de kinderen & projectlied

Inleiding op de lezingen

Schriftlezing Exodus 6:2-9, 6:28-7:7

Lied – 168

Korte overdenking

Lied – 90a:1,3,5,6

Collecte-toelichting

Dankzegging en voorbeden, stil gebed,

Onze Vader

Slotlied – 418

Zegen