Zondag 5 april

Exodus 11: 1 – 10

Wordt het nu anders? Mozes is woedend op de farao die het volk maar niet wil laten gaan. Mozes vertelt in dit verhaal dat er in alle huizen van Egypte verdriet zal zijn. Ook dit maakt hem woedend en verdrietig. Maar hij weet dat het niet anders kan.

De orde van dienst is hieronder te vinden, zodat u deze dienst thuis mee kan beleven.

Orde van dienst 5 april

Drs. Murielle van Diepen gaat voor.