Zondag 5 januari

Matteüs 2:1-12

Zie je het licht? Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.

Ds. Guus Koelman uit Rotterdam-Ommoord gaat voor in deze dienst, waarin wij ook het avondmaal vieren.