Zondag 29 december

Lucas 2:33-40

Licht in mijn ogen. Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld.

Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven gaat voor.