Zondag 2 februari

Matteüs 5: 1 – 12

Niet zielig. Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.

Onze voorganger is drs. Murielle van Diepen.