Zondag 12 januari

Matteüs 3: 13-17

Vertrouw me maar. Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.