Zondag 8 december

Micha 4: 1 – 8.

Een stralende dag. Alsof er een ander Micha is opgestaan. Weg is de onheilsprofeet, hier spreekt de heraut van de Heer. Iedereen trekt op naar Jeruzalem, naar de tempel van de Heer. Vanuit Jeruzalem komt het onderricht, vanuit Jeruzalem wordt recht tussen de volken gesproken. En de zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers. Als dat geen stralende dag is.

Drs. Murielle van Diepen gaat voor.