Zondag 24 november

Maleachi 3: 19-24
Dit is niet het einde

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi. Ds. Rien Wattel gaat voor in deze dienst, waarin Ditty en Jan Peek worden bevestigd als ambtsdrager.