Zondag 1 december

Micha 2
Wie maakt het licht?

Een discussie tussen profeten. Eerst de onheils- profetie: er wacht een tijd van verschikking en weeklacht. De mensen stoppen de vingers in de oren: ‘Houd op met dat geprofeteer!’ Maar daartegenover ook de aankondiging dat de Heer zal verzamelen wat er van Israël over is: de Heer gaat aan het hoofd.
Ds. Lydia Meiling gaat voor.